Werknemers met schulden

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel en dat heeft ook vergaande financiële gevolgen voor de ondernemingen. Werkgevers krijgen veel verzoeken om voorschot op het loon en hebben steeds vaker te maken met ziekteverzuim van personeel met betalingsachterstanden. Als een werknemer zijn rekeningen niet meer betaalt, komt het bedrijf waar hij voor werkt al gauw in beeld.
 
Loonbeslag is het meest genoemde signaal dat iemand in financiële problemen zit. Maar ook kampen medewerkers met concentratieproblemen, hoofdpijn en stress en melden ze zich geregeld ziek of plegen fraude of diefstal op het werk. Het ziekteverzuim als gevolg van financiële problemen wordt door de helft van de werkgevers geschat op negen dagen of meer. Het verlies aan productiviteit wordt al snel geschat op zeker 20 procent. Bij een fulltimebaan komt dat neer op één dag per week waarop de werknemer niet productief is. Dat kost het bedrijfsleven in totaal tientallen miljoenen per jaar. Met het verwerken van een loonbeslag is de salarisadministratie bovendien een tot drie uur bezig, soms veel langer.
 
Het Plusburo roept werkgevers op goed te kijken en te luisteren naar de signalen die werknemers afgeven en zich goed voor te bereiden op deze problematiek. Een op de tien Nederlanders heeft grote schulden. De belangrijkste oorzaak van de financiële problemen is volgens diverse onderzoeken een verandering in de relationele sfeer, bijvoorbeeld een echtscheiding. Veel werknemers zouden slordig zijn in hun administratie of op te grote voet leven.
 
Het Plusburo speelt in op deze problematiek & ondersteunt u met de volgende diensten: 
 
✔ Budget coaching:evenwicht creeren tussen inkomsten en uitgaven.
✔ Budgetbeheer: beheer van het inkomen en betaling van vaste lasten.
✔ schulphulpverlening:minnelijk traject bij problematische schulden.
✔ Loonbeslagen: controle berekening beslagvrije voet (werknemers) afhandeling beslag onder derden
     (werkgevers).
✔ Schuldpreventietraining: leren omgaan met geld en het voorkomen van schulden.
 
Wat kunt u van Plusburo verwachten?
We plannen een kosteloos kennismakingsgesprek met onze budgetcoach. Hierin kijken we samen naar wat het probleem is of waar u tegen aanloopt met uw werknemer(s) en wat mogelijk is. Samen met de coach bepaalt uw welke stappen nodig zijn  voor uw werknemer(s) voor het gewenste resultaat. U wilt goed op de hoogte worden gehouden. Het Plusburo maakt een persoonlijk plan waarin beschreven wordt welke stappen er met uw werknemer worden gezet.
 
Interesse?
Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u ons telefonisch bereiken op 0118 – 61 61 21 of via info@plusburo.nl