HPlus Search & Recruitment

 
Het Plusburo is opgericht in 2011 en is voortgekomen uit een intensieve samenwerking tussen drie bestaande Zeeuwse organisaties dit zijn;
✔    Wende Personeelsdiensten
✔    Deinco Uitzendbureau
✔    HPlus Search & Recruitment
 

Het Plusburo is specialist in;

✔    HR – Advies & Flexibele Personeelsvoorziening
✔    Mobiliteit & Re-integratie
✔    Coaching, Scholing & training.
✔    Executive Search & Recruitment
✔    Interim Recruitment
 
Het succes van uw organisatie wordt bepaald door:
✔    leiders die beschikken over uitstekende vakkennis, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, sociaalcommunicatieve competenties/vaardigheden, leiderschapskwaliteiten, en gefocust zijn op de groei van de onderneming.
✔    vakbekwame en gemotiveerde werknemers/medewerkers, die door doelgerichte samenwerking en het leveren van optimale resultaten bijdragen aan de groei van uw organisatie.
 
Als mensen de sleutel zijn tot succes van uw organisatie, dan hangt de toekomst van die organisatie af van het juiste aantal mensen met de juiste vaardigheden en capaciteiten. HPlus zal u graag hierbij van dienst zijn!
 

Informatie?

Gespecialiseerd in Executive Search en Recruitment voor organisaties, Zorginstellingen en overheid.

 
Daarnaast kunnen wij familiebedrijven adviseren als opvolging in het familiebedrijf aan de orde is. De menselijke aspecten, de historie, kernwaarden, gericht zijn op de toekomst, gaan voor duurzaam resultaat. HPlus weet de bijzondere aspecten van het familiebedrijf naar waarde te schatten en kan advies en ondersteuning geven bij het zoeken naar een opvolger indien deze niet binnen de familie aanwezig is of niet de juiste competenties bezit om de onderneming succesvol te leiden.  Met meer dan 20 jaar ervaring en bewezen succes betekent HPlus Search & Recruitment professionalisme in een plezierige open samenwerking die op resultaatgerichte wijze leidt tot de juiste kandidaat en/of kandidaten. De gebruikte methode is transparant, effectief, persoonlijk en wordt uitgevoerd volgens de specifieke eisen en wensen van de klant.
 

(1) HPlus►Recruitment

Bij Recruitment vraagstukken, kunt u denken aan: het opstellen van uw wervingsstrategie om er zeker van te zijn dat u altijd de beschikking heeft over talentvolle professionals, het begeleiden van de werving van kandidaten, het beoordelen van vaardigheden van uw medewerkers en het bepalen van de benodigde competenties voor de toekomst in samenhang met de capaciteitsplanning.Op deze manier kan uw organisatie effectief en duurzaam aan de slag met toekomstige kansen en uitdagingen.
 
Het werven van nieuwe werknemers is een belangrijk en intensief proces waarbij het selecteren en beoordelen van kandidaten veel tijd en aandacht kost. HPlus Recruitment neemt dit proces voor u uit handen. Goede recruitment vereist inzicht in een bedrijfscultuur en in de mentaliteit en de beweegredenen van kandidaten. Wij zijn gespecialiseerd in het vinden en selecteren van kandidaten met de juiste kwaliteiten en vaardigheden.
 
Deze interviewen, screenen en beoordelen wij, waarna we alleen de meest geschikte kandidaten zullen voorstellen.In het geval uw organisatie gaat reorganiseren om de prestaties van uw organisatie te verbeteren, is helder inzicht in wat u nodig heeft om succesvol te worden een noodzakelijke eerste stap.U stelt uw organisatie en uzelf doelen en zet een strategie uit om deze doelen te bereiken.
 
HPlus Recruitment helpt u om te bepalen welke mensen u hierbij nodig heeft om verzekerd te zijn van succes, en om de beste mensen aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden.Indien de voorkeur of behoefte uitgaat naar werknemers met een tijdelijk dienstverband, kunnen we u adviseren op het gebied van de recruitment van interimmers, ook wel ZZP’ers, contractors of freelancers genoemd.
 

(2) HPlus►Search

Het juiste directieteam werven, een effectieve Raad van Commissarissen of het selecteren van senior management is strategisch gezien een van de belangrijkste beslissingen voor een organisatie. Wie u aan de top aanneemt, heeft invloed op de rest van uw organisatie. U bent op zoek naar mensen waarvan u het vertrouwen hebt dat ze resultaten bereiken en de toekomst van uw organisatie zeker stellen.
HPlus Search is specialist in Executive Search, het vinden van de beste kandidaten voor functies op Bestuursniveau en Commissariaten, senior Management en Management niveau, en specialistische functies.
 
HPlus Search werkt met een hoge mate van integriteit en vertrouwelijkheid en zal voor een functie waar een eindverantwoordelijke of specialistische functionaris wordt gezocht slechts in onderling overleg selectief gebruik maken van online en/of print media.
 

Werkwijze HPlus Search:

Bij het succesvol doorlopen en afronden van een opdracht is het samenspel tussen u als opdrachtgever en HPlus Search van belang om te komen tot het beste resultaat.
 
Na intakegesprekken over de te vervullen functie of functies en het gezamenlijk vaststellen van de doelstellingen en het zoekgebied, stelt HPlus Search het functieprofiel samen met informatie over uw organisatie, functie, specifieke opdrachten, vereiste kennis, ervaring en competenties. Vervolgens brengen wij de markt in kaart en de potentiële kandidaten, de zogenaamde ‘Longlist’. Deze worden dan in naam van u als opdrachtgever of, indien gewenst vertrouwelijk, benaderd en krijgen bij interesse de propositie voorgelegd.
Wekelijks vindt afstemming plaats over de voortgang, zodat u op de hoogte blijft van de resultaten.
 
HPlus Search streeft ernaar om na start van de opdracht binnen 6 weken met een shortlist te komen van minimaal 3 kandidaten. De kandidaten op de shortlist zijn na diverse gesprekken als meest gekwalificeerde en geïnteresseerde kandidaten naar voren gekomen en worden aan u gepresenteerd. Onze focus ligt hierbij op het selecteren van de juiste persoonlijkheid. Niet alleen de beste kandidaat, maar de best passende kandidaat voor een specifieke organisatie en functie.
 
Voor aanstelling van de beoogde kandidaat voert HPlus Search een referentieonderzoek uit. Dit doen wij in overleg met de opdrachtgever en de kandidaat. Wij richten ons hierbij op de laatste twee functies waar de kandidaat werkzaam is (geweest). De referenties ontvangt de opdrachtgever schriftelijk.
 
Ook in het geval u als opdrachtgever op zoek bent naar een discreet selectieproces waarbij slechts een beperkt aantal voorkeurskandidaten benaderd worden, zal HPlus Search u toegang geven tot een selecte groep kandidaten die aan uw eisen voldoen.
We zien graag uit naar een nadere kennismaking!