Re-integratie (tweede spoor)

Heeft u een landurig zieke werknemer? Wat te doen? Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt voor het eigen werk en u heeft geen ander werk beschikbaar binnen uw eigen organisatie dan bent u verplicht vanuit de “Wet Verbetering Poortwachter” een zogenaamd “tweede spoortraject” op te starten.Vaak wordt hier een re-integratiebureau voor ingeschakeld om uw medewerker naar ander werk te begeleiden. Als u dit niet doet kan het UWV u een loonsanctie opleggen waarin u wordt verplicht 1 jaar extra loon door te betalen. Uw medewerker moet ook meewerken aan de re-integratie anders kan dit gevolgen hebben voor zijn inkomen of uitkering.
 
De Wet Verbetering Poortwachter verlangt dat werkgever en werknemer zich inspannen om de medewerker zich zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Wende kan helpen bij het zoeken en vinden van passend werk buiten de organisatie. We hebben een compleet en doordacht programma voor tweede spoor en re-integratie, waar we mensen weer succesvol aan het werk mee helpen.
 
Hoe ziet ons Spoor 2 / Outplacement traject er uit:
●  Uitgebreid drie gesprek met werkgever, werknemer en coach Plusburo.
●  Dossiercheck o.a.analyse medische gegevens na toestemming van werknemer.
●  Transitiefase: structurele veranderingen, acceptatie van verandering van functie & werkkring.
●  Heroriëntatiefase: het inzetten van een loopbaanonderzoek/scan om te komen tot de juiste keuze
    van functie en branche en mogelijke om-, bij-,herscholing.
● Trainingsfase: Het oefenen van gespreksvaardigheden; netwerk-, sollitatie-    
    en arbeidsvoorwaarden gesprekken.
● Campagnefase: activiteiten rondom het verwerven van een baan.
 
Al onze inspanningen worden conform WVP in het  dossier bijgehouden en daardoor voldoet u als werkgever aan de wettelijke verplichtingen.
 
Wat kunt u van Plusburo verwachten?
Plusburo begrijpt dat u als werkgever hoge eisten stelt aan een goed traject voor uw werknemer. U wilt goed op de hoogte worden gehouden en niet te veel betalen. Plusburo maakt een persoonlijk plan waarin beschreven wordt welke stappen er met uw werknemer worden gezet. We informeren u met  concrete voortgangsrapportages en wanneer noodzakelijk is kan er tussentijds kan een overleg worden gepland met coach en werkgever.
 
Interesse?
Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u ons telefonisch bereiken op 0118 – 61 61 21 of via info@plusburo.nl