Ziekteverzuimpreventie

Het investeringen in het onderhouden en verbeteren van het werkvermogen hebben een positief resultaat op het voorkomen van uitval en arbeidsongeschiktheid. Huis van werkvermogen (Uit wetenschappelijk onderzoek van Prof. Ilmarinen blijkt dat werkvermogen een cruciale basisvoorwaarde is voor het welbevinden van werknemers)

De uitdaging is om balans te vinden tussen de kenmerken en capaciteiten van een persoon enerzijds en kenmerken van het werk anderzijds. Een goede balans resulteert in een goed werkvermogen. Dat zorgt er voor dat werknemers langer gezond en met plezier kunnen werken. Daarnaast vergroot het de kans dat in goede gezondheid van het pensioen kan worden genoten. Het huis van werkvermogen fungeert ook als basis voor een integrale visie, als dialoogmodel of als uitgangspunt voor tools.

 

  
 
 Uitgangspunt bij dit model is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De werknemer neemt eigen verantwoordelijkheid (mogelijk ondersteund door de werkgever) op de onderste drie verdiepingen. De werkgever neemt verantwoordelijkheid op de vierde verdieping. Samen werken aan werkvermogen geeft het beste resultaat.

Met behulp van ons instrument de WAI, kunnen we het werkvermogen en het welbevinden van uw werknemers meten. Gezien we dit instrument digitaal hanteren, is het niet tijdrovend. De toepassing biedt voor de werkgever handvatten voor ziekte-verzuimpreventie, uitvalsignalering, demotivate, loopbaan ontwikkeling en scholing.

Interesse?
Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u ons telefonisch bereiken op 0118 – 61 61 21 of via info@plusburo.nl